จัดการโปรไฟล์ สำหรับระบบต่างๆ

แอคเค้าท์และการให้บริการ ภายในมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งาน

Google Workspace

การเรียนการสอนออนไลน์ เครื่องมือและความสามารถต่างๆ จาก Google

Microft Office365

การเรียนการสอนออนไลน์ เครื่องมือและความสามารถต่างๆ จาก Microsoft

เชื่อมต่อใช้งาน

ใช้งานเน็ตเวิร์คและไฟไว ของมหาวิทยาลัยได้ด้วยแอคเค้าท์เดียว